Category Archives: Giới thiệu

Giới thiệu về cơ cấu bộ máy tổ chức của G6land. Bất động sản G6 hình thành vào ngày 13/06/2018. Với bộ máy nhân sự ban đầu gần 100 nhân viên và 6 lãnh đạo chủ chốt. Hiện nay G6Land đã phát triển lên quy mô 150 nhân viên và với nhiều sự bứt phá trong thị trường bất động sản.