Ai sẽ là người giữ sổ đỏ khi mua chung đất?

Những người mua chung đất không có yêu cầu cho một người đại diện giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp riêng sổ đỏ.

Mua chung đất, sổ đỏ đứng tên ai?

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) phải ghi đầy đủ tên của những người đó.

Ngoài ra, nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 01 giấy chứng nhận và trao cho người đại diện (vẫn ghi thông tin tên của những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

Ai sẽ là người giữ sổ đỏ khi mua chung đất?

Căn cứ Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013, khi những người góp tiền nhận chuyển nhượng chung thửa đất không có yêu cầu cho một người đại diện giữ giấy chứng nhận thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận.

Trường hợp những người góp tiền nhận chuyển nhượng chung thửa đất có thỏa thuận bằng văn bản cấp 01 giấy chứng nhận cho người đại diện thì giấy chứng nhận sẽ được cấp cho người đại diện đó.

Lưu ý: Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, yêu cầu cấp sổ đỏ cho người đại diện phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

Mua chung đất, sổ đỏ sẽ ghi thế nào?

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về việc ghi tên vào sổ đỏ khi nhiều người cùng mua chung một thửa đất.

Mua chung đất có được phép tách thửa không?

Nhiều người mua chung thửa đất nhưng khi có nhu cầu tách thửa thì được phép tách thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và quyết định quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu thửa đất đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì được tách thửa.

Theo: https://laodong.vn/

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tòa Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Hotline: 0969 34 6676
  • Email: g6land.vn@gmail.com

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.